Hžadáme pozemky, chalupy a chaty na pekných miestach NA PREDAJ!

To „naj“ z našej ponuky ubytovania na Slovensku

Členstvo v Klube Literárnej a prázdninovej spoločnosti Tricio
Kam na vysokú školu? Nᚠtip: BISLA
KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU? NÁŠ TIP: BISLA
Kam na vysokú školu? Nᚠtip: BISLA
Kam na vysokú školu? Nᚠtip: BISLA
 
Vznikla v roku 2006, jej predchodcom bol Výberový vzdelávací spolok, ktorý vznikol už v roku 1996 a venoval sa mimoriadne talentovaným študentom vysokých škôl. Ak práve riešite otázku kam na vysokú školu, možno budú pre vás užitočné informácie o Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA –Bratislava International School of Liberal Arts), ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku.

Liberálne štúdia na vysokej škole
Liberálne štúdiá alebo liberálne umenia zahŕňajú predmety, ktoré sa vyučovali na európskych univerzitách už od 11. storočia, napríklad gramatika, rétorika, logika, matematika, geometria, latinčina, etika a podobne. A čo znamenajú v súčasnosti? Pre BISLA je to hlavne spolupráca učiteža a študenta pri spoznávaní a analyzovaní problémov, pri rozmýšžaní nad nimi a pri ich riešení.

Vysoká škola zmeraná na rozvoj osobnosti
V rámci liberálnych umení sa BISLA zameriava na všestranný rozvoj osobnosti študenta a predovšetkým na rozvoj kritického myslenia. Preto motto jej učitežov a študentov znie: „Na všetky zložité otázky je jednoduchá odpoveď... a je nesprávna.“ Získavanie vedomostí pokladá za dôležitý predpoklad rozvoja chápania súvislostí nášho života, nie však za jediný ciež.

##obr_2_vpravo##Ako prebieha štúdium na BISLE?
Študenti sú rozdelení do malých skupiniek (maximálne po 12 študentov), v ktorých sa im pedagógovia môžu venova individuálne. To umožňuje každému študentovi zapája sa do spoločných aktivít a preukazova nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Pedagógom zas umožňuje hodnoti študentov priebežne počas štúdia. V škole funguje program BISLA Tutoring, v rámci ktorého má každý študent prideleného individuálneho študijného poradcu (tútora), ktorého úlohou je pomáha študentovi počas celého štúdia, rozvíja jeho organizačné aj vyjadrovacie schopnosti.

Ponuka štúdia na bakalárskom stupni, semestrálne pobyty v zahraničí
BISLA ponúka štúdium v odbore politológia na bakalárskom stupni, avšak ponúka kurzy v odboroch politická filozofia, medzinárodné vzahy, európske štúdiá, európska integrácia, verejná politika, medzinárodná bezpečnos, masmédiá a marketing a ďalšie. Väčšina kurzov prebieha v angličtine, čo študentom umožňuje zdokonali sa v jej používaní, keďže v súčasnosti je ovládanie cudzieho jazyka, a zvl᚝ angličtiny, vežmi dôležité pri uplatnení absolventov. Pre uchádzačov o štúdium na tejto vysokej škole je však postačujúca mierne pokročilá úroveň jej znalosti, pretože škola kladie dôraz na jej kvalitnú výučbu. Počas každého semestra niekožko študentov vycestuje na semestrálny pobyt na partnerské vysoké školy v zahraničí (Holandsko, Vežká Británia, Rusko, USA, Hongkong...).

Vedecké, kultúrne a vzdelávacie iniciatívy
Popri vyučovacom procese sa BISLA angažuje v mnohých vedeckých, kultúrnych a vzdelávacích projektoch a iniciatívach. Za svoju silnú stránku pokladá uplatnenie svojich absolventov či už v praxi alebo pri ďalšom štúdiu (napr. v Budapešti, vo Vežkej Británii, v USA, v Česku, v Rakúsku, v Belgicku či v Holandsku). Študenti sa obyčajne už počas štúdia zapájajú do rôznych aktivít, okrem vzdelávania. V rámci spolupráce Bratislavského inštitútu humanizmu (BiH) a BISLA taktiež vychádza aj časopis Kritika & Kontext a s takmer týždennou pravidelnosou tieto dve inštitúcie organizujú verejné diskusie na aktuálne témy.

##obr_3##Poloha a príjemné prostredie vysokej školy
Komorný štýl výučby, vzah medzi vyučujúcimi a študentmi korešponduje aj s interiérom a vežmi príjemnou polohy školy. Malá vysoká škola s vkusne riešenými priestormi je v centre Bratislavy na Grosslingovej ulici. Študenti majú k dispozícii vlastnú kuchyňu, čitáreň i altánok so zelenou zónou. Jej interiér pôsobí ako kvalitnejší trojhviezdičkový penzión a atmosféra pod altánkom je takmer neprenosná. Aj preto sme sa rozhodli organizova workshopy a komorné stretnutia v priestoroch tejto krásnej vysokej školy.

Tip pre štúdium na vysokej škole

Pre dobrých študentov máme dobrú správu. Okrem vyššie uvedených benefitov máte možnos uchádza sa aj o prospechové štipendium. Prihlášku na BISLA je možné zasla kedykožvek, pretože prijímacie konanie sa uskutočňuje v troch termínoch: v apríli, júni a septembri. Bližšie informácie môžete získa na stránke školy: www.bisla.sk.Spracovala: Jana Hoppanová, Gabriela Revická

zdroj: www.bisla.sk


Ďalšie články s témou Naše akcie - aktivity Tricio
 


 

Túžite po vlastnej chate alebo chalupe? Pozrite si naše chaty a chalupy na predaj.

Naša Literárna a prázdninová spoločnos Tricio je hlavným sponzorom Autorskej školy Literario (ako vyda knihu, ako napísa knihu)

Chcete si postavi vlastnú drevenicu? Pozývame vás na vzorovú Tricio - drevenicu

Poradíme vám Ako si založi cestovnú kanceláriu , Ako prosperova vďaka talentu, Ako podnika cez internet - pozrite si naše vzdelávacie aktivity


Komentáre k článku

Prida komentár

Meno:
Email:
Nadpis:
Komentár:
Kontr.otázka:      (Odpíšte číslo z obrázku)
Komentár bude zverejnený do 24 hodín, ak nebude obsahova vulgarizmy alebo iné nevhodné výrazy.
 
Kam na vysokú školu? Nᚠtip: BISLA
 
odporúčame: pobyty so zÄžavou | darčekové poukazy | dovolenka s deĹĽmi | ubytovanie so psom | historické hotely | romantické pobyty | predaj leteniek | lyĹžovačka na Slovensku | ubytovanie na Liptove | vlastnĂĄ drevenica | pozemky na predaj | chata na Liptove | vĂ˝stavba drevenĂ­c - drevenice | kam na Slovensku | chaty a chalupy na predaj | letnĂĄ dovolenka s deĹĽmi | malĂŠ chaty na Slovensku | lacnĂŠ chaty | penziĂłn pri jazere | veÄžkĂŠ chaty na Slovensku | Knihy o Slovensku | VĂ˝lety v okolĂ­ Bratislavy | LevickĂ˝ hrad a okolie | BanskĂĄ Ĺ tiavnica a okolie | KalvĂĄria pri Banskej Ĺ tiavnici | SvätĂ˝ Anton | Okolie Banskej Ĺ tiavnice | ReviĹĄtskĂŠ PodzĂĄmďż˝ie | Čierny Balog a DobročskĂ˝ prales | Černy Balog a VydrovskĂĄ dolina | KrĂĄsna HĂ´rka - hrad | Betliar - kaĹĄtieÄž | VysokĂŠ Tatry | Pieniny | Pieniny - StarĂĄ Ä˝ubovňa | SpiĹĄskĂ˝ hrad | Liptov | Orava | VlkolĂ­nec | Ĺ pania dolina | Martin a okolie | Kremnica a hrad | Bojnice a hrad | Strečno - hrad | JavornĂ­ky a MalĂĄ Fatra | Trenčín a Trenčianske Teplice | GazdovskĂ˝ dvor na Myjave | KomĂĄrno - EurĂłpske nĂĄmestie | Filmy o Slovensku
@ 2003-2012 - www.slovenskedovolenky.sk - vĹĄetky prĂĄva vyhradenĂŠ!
AkÊkoĞvek publikovanie obsahu týchto strånok je povolenÊ len s písomným súhlasom majiteĞa portålu.
Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.

partneri:

                    

Chcete vyda knihu? Pomôžeme vám!